Ewidencja ludności

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

 

Informacja o zameldowaniu cudzoziemców na pobyt staly i czasowy

 

Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz

Pełnomocnictwo - pobierz