OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów wraz z prognozą oddziaływania n

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz