Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do dalszego postępowania konkursowego na wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do dalszego postępowania konkursowego na  wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi  sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.