Aktualności

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 04.06.2019 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 04.06.2019 r. - wyświetl

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko