Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie - inspektor ds. gospodarki komunalnej

 

 

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy inspektra ds. gospodarki komunalnej

Załącznik nr 2 - Regulamin naboru naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Kwestionariusz osobowy - wersja Word , wersja Pdf

 

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko