Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

 

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2016 -  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016 - Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Kwestionariusz osobowy - pobierz

 

 

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

 

 

 

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko