Aktualności

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko