Aktualności

Obwieszczenie o wystąpieniu do PPIS i RDOŚ o opinię w spr. przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 9MW w miejscowości Skokum

 

Treść obwieszczenia

w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko